Sayfalar

Eğitim Sistemimiz

Eğitim Sistemimiz

İlk Mektebim Anaokulunda; eğitim faaliyetlerini düzenleyen yükümlülükler Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği okul öncesi eğitim müfredatının esaslarına dayanmaktadır.

Eğitim programlarımızda konular basitten karmaşığa, somuttan soyuta giden bir sıra izler. Çocuklarımız gün boyu dönüşümlü olarak bir hareketli bir durağan etkinliğe katılırlar. Dikkat süreleri göz önüne alınarak etkinlikler kısa aralıklarla değişmektedir.

Okulumuzda çocuklarımızın gelişim özellikleri dikkate alınarak gelişen çağa uygun; Tam zamanlı, nitelikli bir İngilizce eğitimi ve çok sayıda farklı branş eğitimleri ile Montessori teknikleri kullanılarak öğretilen Matematik, Ses Bilgisi, Duyusal Eğitim, Kültürel, Pratik yaşam ve dilleri içeren eğitim sistemini hedef almaktayız.

Çocuk merkezli bir felsefeyi benimseyen dersler, oyun temelli bir öğrenme yaklaşımı ile küçük gruplar halinde verilir ve her çocuğu kendi hızında geliştirmeye teşvik eder.

Yabancı Dil

Eğlenceli Matematik

Fen ve Doğa

Türkçe Anadili

Montessori

Değerler Eğitimi

Beden Eğitimi

Müzik Eğitimi

Görsel Sanatlar

Akıl ve Çoklu Zeka Oyunları

Özbakım Becerileri

 

.